Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

 

                          w Skierniewicach

 

ul. 1 Maja 15

96-100 Skierniewice

______________________________________________

 

tel. / fax  46 833-32-72

e-mail:  sp2sk@op.pl

______________________________________________

 

NIP: 836-10-97-516

REGON: 000739350

______________________________________________

 

www.sp2sk.plodpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 24-02-2013

data: 24-02-2013

data: 25-02-2013Rejestr zmian strony