Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
im. T. Kościuszki w Skierniewicach

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

1. Krzysztof Jażdżyk  - przewodniczący Rady Rodziców
2. Anna Dziedzic - wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
3. Katarzyna Kotynia - wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
4. Magdalena Białkowska - sekretarz Rady Rodziców
5. Magdalena Sobczyk - członek zarządu
6. Monika Broniarek  - członek zarządu
7. Paweł Gmerek - członek zarządu
8. Elżbieta Nagórska - członek zarządu
9. Renata Dąbrowska - członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

1. Olga Jarecka 
2. Piotr Kwiatkowski
3. Katarzyna Kasumović
4. Marlena Krulikowska
5. Izabela Wierzbicka

 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

1. Marcin Galek

2. Elżbieta Bakalarska
3. Julita Kośmider
4. Marzena Kulawiak
5. Anna Kijo
6. Piotr Krysiński
7. Aneta Jarkiewicz
8. Roman Czyżewski
9. Anna Szczęsna
10. Urszula Kłosińska
11. Marlena Zimnota
12. Agnieszka Łopatecka
13. Mariusz Adamczyk

 

Regulamin Rady Rodziców >>> pobierz regulamin.

 

 odpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 18-11-2013

data: 18-11-2013

data: 18-11-2013Rejestr zmian strony