Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Sposoby załatwiania spraw w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.

  *  Sekretariat szkoły przyjmuje podania, skargi, wnioski i pisma  interesantów.
  *  Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową ,elektroniczną
      lub faksem.
  *  Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych
      z  Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
  *  Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji,
      dotyczących sposobu załatwiania spraw.


Przyjęcia interesantów :


Dyrekcja szkoły : poniedziałek – piątek w godz. 8:00 ÷ 16:00

Sekretariat : poniedziałek – piątek w godz. 8:00 ÷16:00
                    tel. , fax.  46 833 32 72
                    e-mail: sp2sk@op.plKsięgowość : poniedziałek, środa w godz. 8:00 ÷14:00
wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 ÷16:00odpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 06-03-2013

data: 06-03-2013

data: 07-03-2013Rejestr zmian strony