Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego

 

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został określony Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału

przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016.

 

Regulamin rekrutacji.

 

Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.odpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 04-08-2015

data: 04-08-2015

data: 04-08-2015Rejestr zmian strony