Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Skierniewice, dnia 15.11.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TIK

 

Szczegóły zapytania ofertowego: aktywna tablica

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

 

 


 

 

Skierniewice, dnia 03.11.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamowienia TIK

 

Załącznik nr 2-formy oferty

 

Załącznik nr 3-wzór umowy TIKodpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 15-11-2017

data: 15-11-2017

data: 15-11-2017Rejestr zmian strony