Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Skierniewice 13.03.2018r.

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. T. KOŚCIUSZKI W SKIERNIEWICACH
ul. 1 maja 15, 96-100 Skierniewice
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

 

line.gif

 

 

Skierniewice 28.03.2018r.

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

 

line.gif

 

 

Skierniewice 09.04.2018r.

 

LISTA KANDYDATÓW, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach.

 

 

 

line.gif

 

 

Skierniewice 11.04.2018r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWYodpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 11-04-2018

data: 11-04-2018

data: 11-04-2018Rejestr zmian strony