Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Skierniewice 11.07.2014r.

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. T. KOŚCIUSZKI W SKIERNIEWICACH
ul. 1 maja 15, 96-100 Skierniewice
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

SPECJALISTA DS. PŁAC

 

 odpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 11-07-2014

data: 11-07-2014

data: 11-07-2014Rejestr zmian strony