Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie   szkoły funkcjonuje 24 oddziały Szkoły Podstawowej nr 2, do których uczęszcza 615 uczniów, oraz 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 75 dzieci.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014:

 

Przewodniczący:   Amelia Dziedzic kl. VIb

Zastępca:               Marcela Stańczyk kl. VId

        Natalia Kudelska VIa

 

Poczet Sztandarowy:

Chorąży:                Wiktor Barańczyk VIa

Arkadiusz Staszewski VIc

Kacper Adamczyk VId

 

Asysta:                   Agata Erwińska VIa

Natalia Łopatka VIa

Amelia Dziedzic VIb

Karolina Pijus VIb

Edyta Grzebalska VIc

Julia Zdun VId

 

Funkcję opiekunów Samorządu Uczniowskiego sprawują:

p. Agnieszka Czarnota i p. Iwona Zdun

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuje:

p. Ewa Wasiak

Funkcję opiekuna Pocztu Sztandarowego sprawuje:

p. Tomasz Chadamikodpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 03-12-2013

data: 03-12-2013

data: 03-12-2013Rejestr zmian strony