Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach jest jednostką
organizacyjną Miasta Skierniewice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

Statut Szkoły >>> pobierz statutodpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 27-02-2013

data: 27-02-2013

data: 27-02-2013Rejestr zmian strony