Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

BUDŻET SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013: 3.788.000 zł


Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2013,
kwota ta jest przeznaczona na:

  - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  - bieżące opłaty za media,
  - bieżące remonty,
  - zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  - zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  - zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,odpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 04-03-2013

data: 04-03-2013

data: 06-03-2013Rejestr zmian strony