Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Statut Szkoły >>> pobierz statut.odpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 05-03-2013

data: 05-03-2013

data: 06-03-2013Rejestr zmian strony